פתיחת פנייה

סוגי קבצים מותרים: .txt, .doc, .docx, .pdf, .jpg, .jpeg, .gif, .png, .zip, .xlsx, .csv, .eml, .png, .ods, .odt

ביטול